Foto: Franz Radner

 

 

 

Gottesdienst in ungarischer und deutscher Sprache
aus der reformierten Erlöserkirche,
Wien-Favoriten, am 1. Mai 2022
mit Károly Nágy und Johannes Wittich nach Texten von Richárd Kádas

Orgelvorspiel: Martin A. Seidl: Präludium et fuga I-III in C-Dur von Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656 – 1746)
Lied: Evangelisches Gesangbuch 455, 1-3: Morgenlicht leuchtet
Bibelvers, Begrüßung (Johannes Wittich): Psalm 33,5b

Die Erde ist voll der Güte des Herrn.

Bibelvers, Begrüßung (Károly Nagy):

Köszöntés: az Úr szeretetével tele van a föld.

Gebet (ungarisch, Károly Nagy):
Lesung: (Johannes Wittich): Psalm 23:

1Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts, 2er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich, 3neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. 4Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.
5Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. 6Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang
.

Lesung: (Károly Nagy): Olvasmány: 23 Zsoltár:

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2 Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.

Lied (ungarisch und deutsch): Evangelisches Gesangbuch 316: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 1-3

1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

1) Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!
Őnéki menynyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang
Ének és orgonahang,
Mind az ő szent nevét áldják!

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

2) Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett!
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Nagy irgalmát
Naponként tölti ki rád:
Áldását mindenben érzed.

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!

3) Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged,
Elkísér utadon, tőle van testi épséged.
Sok baj között
Erőd volt és örömöd:
Szárnyával takarva védett.

Kanzelgruß (Johannes Wittich): Offb. 1,4

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt.

Kanzelgruß (ungarisch, Károly Nagy)
Predigttext ungarisch (Karoly Nagy): Ján 21, 15-19

15 Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! 16 Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! 18 Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. 19 Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: Kövess engem!

Predigt von Pfr. Kádas (Károly Nagy liest):

Jézus feltámadása után találkozik többször is a tanítványokkal. S a mostani történetünk is a feltámadás után játszódik. Simon Péterhez intézett kérdés talán furcsának és szokatlannak tűnhet. Hogy szereti e Jézust. S mindezt 3 szor kérdezi meg ráadásul. A 3as számon elmerenghetnénk, de sokszor egyfajta megerősítésként használjuk. 3 a magyar igazság. A Szentháromságnak is 3 személye van. S még sorolhatnánk az ókortól kezdve hogy mennyi helyzetben találkozhatunk a fokozásnak ezzel a formájával.

Meghökkentő azonban a kérdés, s nemcsak a fokozás miatt, hanem mert Simon Pétert egy másabb szintre emeli, egy másabb viszonyba helyezi Krisztussal. Hogy ő tudniillik jobban szereti Jézust a többieknél.

Valahogy ide vezethető vissza az, hogy Simon Péter lesz az egyik központi apostol. Pál mellett. Olyannyira, hogy sokan nem is Jézust tartják a keresztyénség megalapítójának, hanem Simon Pétert és Pál apostolt.

Azonban az óegyház tradíciója visszavezet oda, hogy a keresztyénség terjedésében, a misszióban, abban minden apostolnak szerepe volt. Kivétel nélkül mindenki végezte a maga szolgálatát. Még ha nem is olvasunk az összes apostolról. De mint ahogyan egy csapatban, egy közösségben sem ért mindenki mindenhez. Úgy van ez a tanítványok között.

Manapság is. Simon Péternek az a feladat jut, hogy pásztoroljon. Hogy vezesse, terelje Jézus juhait. Ami persze egy olyan kép ami talán ritkán kerül elénk Bécs nagyvárosában.

De mondhatjuk talán úgy is, hogy tartsd egyben a nyájat, tartsd egyben az enyéimet. Gyűjtsd őket össze, óvd őket a gonosztól, a rossztól, hogy ne kallódjanak el.

Nem egy egyszerű feladat. Hiszen az ókortól mind napjainkig látjuk, hogy a keresztyénség folytonosan meg kell küzdjön olyan kihívásokkal, amelyek belülről, s amelyek kívülről is fenyegetik a létét.

S most itt lehetne sorolni, hogy éppen melyik háború, melyik konfliktus, melyik szociális igazságtalanság, melyik ideológia, vagy emberi gyengeség az ami fenyeget. Érdemes figyelemmel lenni és végig gondolni ezeket. S persze mondhatjuk, hogy vannak emberek akiknek csak ez a dolga, hiszen ők a pásztorok. A hivatalos képzett lelkészek, akik kiismerik magukat.

S valóban ennek igazat is adhatunk. Csakhogy létezik egy olyan pásztori szolgálat, amelyet úgy hívunk, hogy egyetemes papság. Azaz hogy bizonyos mértékig mi mindannyian felelősek vagyunk a pásztori szolgálatban való részvételért. De erről a későbbiekben.

Lied (ungarisch und deutsch): Evangelisches Gesangbuch 316: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 4-5

4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet!

4) Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad.
Lásd: mit tehet
Jóságos Lelke veled,
És hited tőle mit várhat.

5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit! Amen.

5) Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem!
Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd:
Napfényed Ő teneked!
Őt áldjad örökké! Ámen
.

Predigttext deutsch (Johannes Wittich): Joh. 21,15-19

Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!

16Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm:

Weide meine Schafe! 17Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!

18Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. 19Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach!

Predigt von Pfr. Kádas (Johannes Wittich liest):

Liebe Gemeinde, liebe Schwester und Brüder in Christus!

In unserem Predigttext sehen wir nicht nur den Auferstandenen, sondern auch Simon Petrus in einer zentralen Stellung. Er soll der Hirte sein. Er soll die Lämmer von Jesus weiden. Also als Pastor, als Hirte, soll er sie zusammenführen, von Bösem und Schlechtem beschützten.

Dieses Amt zu erfüllen, war immer eine Herausforderung. Und so ist es auch heute. Aber dieses Amt tragen nicht nur die PfarrerInnen und diejenigen, die offiziell dieses Amt besitzen. Sondern wir alle im Christentum.

Mit einem besonderen Begriff nennt man das: Priestertum aller Gläubigen. Diese Lehre wurde in den Reformbewegungen der Kirche immer wieder aufgenommen. Schon im Altertum und Mittelalter wurde dieser Gedanke wichtig für manche, die die Kirche reformieren wollten, aber grundsätzliche Bedeutung erlangte der Gedanke des Allgemeinen Priestertums erst durch Martin Luther.

Natürlich entstanden später unterschiedliche Meinungen darüber. Sogar sehr radikale, wie bei den Täufern im 16. Jahrhundert, wo dann die theologische Ausbildung und das Pfarramt auch in Frage gestellt wird. Und alles unter der Leitung des Geistes steht.

Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann merken wir, dass wie viele andere Thesen, auch diese Lehre zu unterschiedlichen Meinungen führte und sogar zu unterschiedlichen Gruppierungen, die dann in Spaltungen endeten.

Meiner Meinung nach spielt das Bedürfnis nach Macht immer eine Rolle. Es klingt vielleicht verblüffend, aber meine bisherigen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass auch in den religiösesten, in der Bibel tief verankerten Gemeinschaften Machtspielen auftauchten.

Gedanken wie: mein Glaube ist besser als deiner. Meine Bekehrung ist wahr und gerecht. Hochmut, Überschätzung, aufgeladen mit religiösen Inhalten.

Aber wenn wir über „Priestertum aller Gläubigen“ sprechen, dann sprechen wir über Dienste, die Christinnen und Christen in ihrem eigenen Leben erfüllen. Verantwortung. Wie wir in dieser Welt leben und handeln. In unseren Familien, an unserem Wohnort, in unsere Gemeinde.

Die Beziehung zu Gott, unser Glaube, ermöglicht uns Vieles, gleichwohl sind wir aber dadurch berufen zum Dienst, wo immer wir hingestellt sind. Je nach unseren Begabungen und Fähigkeiten.

Ich kann mich immer noch erinnern wie meine Großeltern es gelebt haben.

Mütterlicherseits waren meine Großeltern ungarisch-griechisch katholisch. Es ist eine Kirche, die den Papst als Oberhaupt anerkennen, aber in der Tradition und in der Theologie sind sie ähnlich der Orthodoxie. Sie lebten in einem Dorf an der rumänischen Grenze in Nordostungarn.

Mein Opa war Kantor in der Kirche für mehr als 70 Jahre. Oma war im Hintergrund, und unterstützte meinen Opa in seinem Dienst auch während des Kommunismus, als sein Dienst nicht so hoch, oder sogar als reaktionär angesehen wurde. Manchmal sollte er an einem Sonntag an 5-8 Messen durchsingen. Er hatte eine herausragende Stimme, und wurde dadurch bekannt in der Region. Sie hatten 5 Kinder, unter anderem meine Mutter, und sie könnten trotz schwieriger Zeiten die Kinder in Würde erziehen.

Jetzt merke ich viel besser, wenn ich zurückblicke, was für einen großen Dienst sie geleistet haben. Nicht nur mein Opa, auch meine Oma. Und zwar aus der Liebe heraus, worüber auch unsere Text spricht.

Überall in unserem Predigttext lesen wir über die Liebe. Jesus fragt Simon Petrus: Liebst du mich? An diesen Stellen wird das Wort „Agape“ verwendet im griechischen Urtext. Also Liebe „umsonst“, so wie uns Gott auch liebt. Bedingungslose Liebe. Als ein grundgebendes Element. Wichtig für dieses Amt, das Simon Petrus erfüllen soll.

Agape, bedingungslose, aber verantwortungsvolle Liebe. Nicht nur für Simon Petrus, auch für uns im allgemeinen Priestertum etwas wichtiges und grundgebendes.

Dass wir nicht aus politischem Kalkül oder nicht von zerstörerischen Ideologien aufgeladen, sondern aus der Liebe Gottes agieren als Christinnen und Christen.

Ich wünsche uns allen, diese Liebe Gottes zu erkennen, und als leitendes Motiv in unserem Leben zu haben.
Amen.

Orgelzwischenspiel: Martin A. Seidl: Ad coenam agni providi von Jean Titelouze (1563 – 1633)
Gebet (Johannes Wittich):

Gott,
du Quelle ungeahnter Möglichkeiten,
wir bringen vor dich, was uns belastet.

Menschen,
die nicht genug zum Leben haben oder ausgegrenzt werden.

Flüchtlinge,
die bei uns Sicherheit und Schutz suchen.

Angehörige und Pflegerinnen,
die sich bei der Betreuung alter und kranker Menschen aufreiben.

Ärzte,
die täglich um Menschenleben kämpfen und oft überlastet sind.

Lehrerinnen und Erzieherinnen,
die Kindern und Jugendlichen einen guten Weg ins Leben zeigen möchten, aber oft an ihre Grenzen kommen.

Schenke uns die Einsicht,
dass es auf jede und jeden von uns ankommt,
um in Gesellschaft und Kirche mitzuarbeiten.
Mache uns bereit, das Gute, das wir empfangen haben, zu teilen;
lass uns zu Botinnen und Boten deiner Liebe werden.
Amen.

(Hannah Hirschberger)

Unser Vater (ungarisch und deutsch gleichzeitig) …

Aaronitischer Segen (deutsch: Johannes Wittich; ungarisch: Károly Nagy):

Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,
der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.

Schlusslied: Evangelisches Gesangbuch 300, 1-3, abwechselnd ungarisch und
deutsch

1) Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit,
ihr seine Knechte, steht geweiht
zu seinem Dienste Tag und Nacht;
lobsinget seiner Ehr und Macht.

1) Úrnak szolgái mindnyájan,
Áldjátok az Urat vígan,
Kik az Ő házában éjjel
Vigyázván vagytok hűséggel.

2) Hebt eure Hände auf und geht
zum Throne seiner Majestät
in eures Gottes Heiligtum,
bringt seinem Namen Preis und Ruhm.

2) Felemelvén kezeteket,
Dicsérjétek Istenteket,
Szívből néki hálát adván,
Őt áldjátok minduntalan.

3) Gott heilge dich in seinem Haus
und segne dich von Zion aus,
der Himmel schuf und Erd und Meer.
Jauchzt, er ist aller Herren Herr!

3) Megáldjon téged az Isten,
A Sionról kegyelmesen,
Ki teremtette az eget,
A földet és mindeneket.

Orgelnachspiel: Martin A. Seidl: